Vývěvy pro vakuovou filtraci

Výhody řešení:

  • Dostupný průtok pro splnění počtu držáků filtrů
  • Konstrukce odolná vůči chemikáliím
  • Možnost regulace vakua

Doporučená konfigurace pro vakuovou filtraci:

Membránové vývěvy s chemicky odolnou konstrukcí jsou vhodné pro filtraci organických rozpouštědel, kyselin a zásad. Pro své vlastnosti se běžně aplikují při filtrační precipitaci, kde slouží při syntézách a extrakcích na pevné fázi (SPE). Hladina vakua pro tyto modely dosahuje dostatečně hluboké úrovně, aby byl dosažen tlakový rozdíl ve filtrační baňce s účinkem atmosférického tlaku na rychlost filtrace. Současně se vývěvy navrhují tak, aby nevytvářely příliš hluboké vakuum, které by vedlo k „varu“ většiny filtrátů shromážděných ve filtrační baňce.

Model 2019 je lehká, ekonomická a odolná membránová vývěva s PTFE kontaktním povrchem pro filtraci lehkých organických rozpouštědel, slabých zásad a kyselých roztoků. Konstrukčním materiálem je hliník potažený PTFE, vložka pro membránu s PTFE a vstupní armatura z fluorovaného plastu. Zařízení dosahuje maximální vakuum 24 palců Hg (200 mbar) a průtoku 37 l / min při 60 Hz. Vývěvu lze použít k natlakování až 18 PSIG. Řešení zahrnuje tlumič výfuku a hadicové fitinky pro nasávání výfukových plynů do digestoře.

2014, 2037 a 2047 DryFast® jsou chemicky odolné membránové vývěvy s PTFE povrchem, které jsou účinné při filtraci organických rozpouštědel, kyselých a zásaditých roztoků. Umí pracovat i s agresivními výpary, protože jsou odolné vůči korozi. Všechny modely mají na předním panelu vestavěný regulátor vakua. Zařízení dosahují průtoku v rozsahu od 35 lpm do 70 lpm @ 60 Hz a maximálního vakua 28,3 palce Hg (53 mbar).

Modely MPC 301 E, 601 E a 602 E jsou jednostupňové membránové vývěvy PTFE s chemickým účinkem PTFE. Zařízení jsou určeny pro filtraci organických rozpouštědel, kyselých a zásaditých roztoků. Modely MPC používají PTFE a další fluorované plasty na smáčené části, aby umožňovaly i čerpání agresivních par rozpouštědel a kyselin. Průtok vývěv se pohybuje v rozmezí od 38 lpm do 70 lpm při 50 hz při vakuovém tlaku od 75 mbar (27,7 palce Hg) do 30 mbar (29 palců Hg). Pro regulaci úrovně vakua lze na vstup doinstalovat regulátor a měřidlo. Regulace probíhá prostřednictvím odvzdušňovacího ventilu.

Ceny vývěv můžete poptat u VAKUUM BOHEMIA na emailu info@vakuum-bohemia.cz.