Výběr vývěvy pro lékařské laboratoře

 V laboratoři se používají dva typy vakuových procesů: vakuová filtrace a vakuové sušení.

Vakuová filtrace se používá při lékařském ošetření, vědeckém výzkumu a dalších experimentech, takže obecně nejsou vhodné vývěvy s velkým objemem, vysokou hlučností a vysokou spotřebou energie. Nejčastěji se používají mikro vývěvy a mini vývěvy.

Vakuové sušení je použití nízkotlaké kapalné redukční teploty bodu varu, při pokojové teplotě, která může být odpařením varu, takže vzorek na vodu nebo rozpouštědla a jiné látky, aby bylo dosaženo koncentrace vzorku nebo krystalizační metody.

V laboratoři se vakuová vývěva obvykle používá spolu s řadou nástrojů, jako je vakuový filtr, nástroj pro extrakci odpadní kapaliny, rotační odparka, vakuová sušárna, lyofilizační zařízení a další zařízení.

V laboratoři je nejpoužívanější a nejdůležitější bezolejový pístový typ (většinou se používá pro mikrobiální testování) a korozně odolný membránový typ, který se používá v chemických laboratořích.  Potřebujete ho pro rotační odpařovače, vakuová sušárny, nebo odstředivé koncentrátory.

Olejová rotační vývěva potřebuje k dosažení ideálního vakua pomoc jiných materiálů (jako je voda a olej). Z těchto důvodů se používá pro vakuové sušičky, rukavicové boxy a další podpůrné použití.

Proč si do laboratoře pořídit samostatnou vývěvu?

Laboratoře ve starších laboratorních budovách potřebují samostatné vývěvy z těchto důvodů:

  1. Centrální vakuové systémy v budovách často vedou ke konfliktům mezi uživateli, kteří potřebují stabilní vakuum, a těmi, kdo vakuové zařízení připojují a odpojují, protože potřebují krátkou, přerušovanou vakuovou podporu. Tato vakuová nestabilita může být zvláště problematická v moderních multidisciplinárních laboratorních budovách.
  2. Hladiny vakua, které mohou dosáhnout jsou pouze okolo 75 Torr v nové budově. Takže vakuum, které poskytují, není dostatečné pro mnoho aplikací chemického odpařování. Takže toto řešení nakonec stejně potřebuje vyhrazená vývěvy.
  3. Vzhledem k tomu, že centrální vakuové systémy jsou instalovány podle původního návrhu, mnohdy nastávají situace kdy je potřeba systém přizpůsobit změnám potřeb v průběhu životnosti laboratorní budovy, aby splňovaly všechny možné budoucí potřeby. Tato skutečnost, plus energetická náročnost takových systémů pro život budovy znamená, že jsou často hůře udržitelné.
  4. Centrální vakuové systémy vysávají chemické páry a biologické aerosoly pryč od aplikací a do vakuových hadic za zdmi. Tam může docházet ke vzájemné kontaminaci mezi vakuovými aplikacemi v různých laboratořích, nebo jednoduše kondenzovat v hadičkách a ukládat se tam jako neznámá směs chemikálií po celou dobu životnosti budovy.
  5. Domácí vakuum způsobuje „mizení“ věcí ve zdmi. Uživatelé jsou mnohdy méně opatrní a občas se nevyhnou nasávání tekutin nebo jiných částic do systému. To vede k menší opatrnosti, než v případě vývěvy umístěné na své laboratorní lavici.
Potřebujete poradit? Napište nám na info@vakuum-bohemia.cz.

Komentujte

avatar
  Upozornit  
Upozornit na