Výběr vývěvy pro lékařské laboratoře

 V laboratoři se používají dva typy vakuových procesů: vakuová filtrace a vakuové sušení.

Vakuová filtrace se používá při lékařském ošetření, vědeckém výzkumu a dalších experimentech, takže obecně nejsou vhodné vývěvy s velkým objemem, s vysokou hlučností a s vysokou spotřebou energie. Nejčastěji se používají mikro vývěvy a mini vývěvy.

Vakuové sušení je použití nízkotlaké kapalné redukční teploty bodu varu, při pokojové teplotě, která může být odpařením varu, takže vzorek na vodu nebo rozpouštědla a jiné látky, aby bylo dosaženo koncentrace vzorku nebo krystalizační metody.

V laboratoři se vakuová vývěva obvykle používá spolu s řadou nástrojů, jako je vakuový filtr, nástroj pro extrakci odpadní kapaliny, rotační odparka, vakuová sušárna, lyofilizační zařízení a další zařízení.

V laboratoři je tento druh vývěv nejpoužívanější a nejdůležitější bezolejový pístový typ (většinou se používá pro mikrobiální testování) a korozně odolný membránový typ, který se používá v chemických laboratořích.  Jsou důležité pro rotační odpařovače, vakuové sušárny, nebo odstředivé koncentrátory.

Olejová rotační vývěva potřebuje k dosažení ideálního vakua podporu jiných materiálů (jako je voda a olej). Z těchto důvodů se používá pro vakuové sušičky, rukavicové boxy a další podpůrné použití.

Proč si do laboratoře pořídit samostatnou vývěvu?

Laboratoře ve starších laboratorních budovách potřebují samostatné vývěvy z těchto důvodů:

  1. Centrální vakuové systémy v budovách často vedou ke konfliktu zájmů mezi uživateli, kteří potřebují stabilní vakuum, a těmi, kdo vakuové zařízení připojují a odpojují, protože potřebují krátkou, přerušovanou vakuovou podporu. Tato vakuová nestabilita může být zvláště problematická v moderních multidisciplinárních laboratorních budovách.
  2. Úroveň vakua, které mohou dosáhnout je pouze kolem 75 Torr v nové budově. Takže vakuum, které poskytují, není dostatečné pro mnoho aplikací chemického odpařování. Tudíž toto řešení nakonec stejně potřebuje vyhrazené vývěvy.
  3. Vzhledem k tomu, že centrální vakuové systémy jsou instalovány podle původního návrhu, nastávají mnohdy situace, kdy je nutné systém přizpůsobit změnám potřeb v průběhu životnosti laboratoře. Tato skutečnost, plus energetická náročnost takovýchto systémů, často znamená horší udržitelnost a životnost budovy.
  4. Centrální vakuové systémy odsávají chemické páry a biologické aerosoly pryč od aplikací, do vakuových hadic za zdmi. Tam může docházet ke vzájemné kontaminaci mezi vakuovými aplikacemi z různých laboratořích, nebo jednoduše ke kondenzaci v hadičkách a ukládání neznámé směs chemikálií po celou dobu životnosti budovy.
  5. Domácí vakuum způsobuje „mizení“ věcí. Uživatelé jsou mnohdy méně opatrní a občas se nevyhnou nasávání tekutin nebo jiných částic do systému. To vede k menší opatrnosti, než v případě vývěvy umístěné na své vlastní laboratorní lavici.
Potřebujete poradit? Napište nám na info@vakuum-bohemia.cz.

Komentujte

avatar
  Upozornit  
Upozornit na