Vakuum se využívá v mnoha provozech napříč celým průmyslem. Vývěvy mají různé velikosti od malých vývěv v laboratořích vážících méně než 1 kg, až po obrovské průmyslové vývěvy, jejichž hmotnost dosahuje několika tun.

 • Vakuové sušení
 • Metalizace plastů
 • Vakuové pokovení plastů
 • Pneumatické systémy
 • Pneumatické lakovací stroje
 • Vakuové tvarování
 • Testování netěsností
 • Vakuová upínací technika
 • Vakuová impregnace dřeva
 • Stroje pro zpracování dřeva
 • Sušičky dřeva
 • Ohýbání dřeva
 • Pneumatická manipulace
 • Výroba papíru a buničiny
 • Vakuové laminovací stroje
 • Vakuové upínací technologie
 • Průmyslové vysavače
 • Pletací stroje
 • Tkalcovské stavy
 • Stoly na řezání tkanin
 • Úprava příze parou
 • Sušení barvených koberců
 • Plnění a odplynění elektrolytu
 • Čištění filtrů pevných částic
 • Odvzdušnění kondenzátorů
 • Sušení Li-iontových článků
 • Přeprava popelu
 • Transport vzduchu a plynů
 • Krystalizace
 • Filtrační systémy
 • Vakuová destilace
 • Vakuové sušení
 • Sušení mrazem
 • Vakuové odpařování
 • Manipulace s materiálem
 • Regenerace rozpouštědel
 • Výroba plastů
 • Výroba kompozitních materiálů
 • Výroba a sušení granulátu
 • Regenerace rozpouštědel
 • Vakuové sušení
 • Vakuová impregnace
 • Molekulární vypařování
 • Vakuová destilace
 • Vysokotlaké aplikace
 • Přívod plaiva k zážehových motorům
 • Transport tekutého dusíku
 • Chlazení radarů
 • Kryogenní chladicí systémy
 • Nabíjení torpéd a raket
 • Naváděcí raketové systémy
 • Simulátory vesmíru
 • Likvidace odpadních vod
 • Okysličení vody
 • Vakuová filtrace
 • Recyklace rozpouštědel
 • Vakuová destilace
 • Výroba bioplynu
 • Odsávání skládkových plynů
 • Enviromentální výzkum
 • Skenování s expozice
 • Kopírování tiskových desek
 • Přeprava fólií a tiskových desek
 • Oddělení a přesun papírových archů
 • Podtlaková manipulace s papírem
 • Vakuum v tiskařských strojích
 • Řezací stroje a stroje pro srovnávání
 • Vakuové balení
 • Odsávání vzduchu
 • Vakuová konzervace potravin a zhušťování
 • Vakuové plnění lahví
 • Vakuové vaření
 • Stroje na čištění vnitřností zvířat
 • Odsávání výparů ze sklářských pecí
 • Výroba žárovek
 • Výroba zářivkových trubek
 • Výroba keramiky
 • Vakuové tavení
 • Praní dílů
 • CNC stroje
 • Pájení ve vakuu
 • Metalurgické odplyňování oceli
 • Vakuové lití kovů
 • Vakuová cementace
 • Vakuové pokovování a povlakování
 • Pájení ve vakuu
 • CVD procesy
 • Sušení Li-iontových článků
 • Plnění a odplynění elektrolytu
 • Výroba fotovoltaických panelů
 • Centrální odsávací stanice
 • Lokální zdroje podtlaku a tlaku
 • Sterilizace zdravotnických prostředků
 • Centrální dentální odsávání
 • Technické a lékařské dýchací přístroje
 • Manipulační technika
 • Pneumatická doprava
 • Přeprava sypkých materiálů
 • Dávkovací  systémy
 • Klimatizační systémy
 • Čištění procesů výrobních zařízení
 • Zpracování a transport ropy
 • Pročišťování kapalin
 • Regenerace ropných písků
 • Komprese vrtů na zemní plyn
 • Odrafinování rozpouštědel
 • Zpracování síry