Vakuová energie je využívána pro distribuční logistiku, intralogistiku, poštovní logistiku a logistiku letišť. Distribuční pracovní postupy sahají od vakuového balení, manipulaci s paletami a balíky, distribuci zboží, transport, uchopování až po podtlakové zvedání. Vakuové technologie se využívají pro pneumatické uchopovače, pneumatické dopravníky, manipulační techniku, nakládače zavazadel a třídící systémy.

Dávkovací systémy

Dávkovací systémy jsou zařízení určené pro postupný transport kapalin, plynů, prášků, sypkých materiálů, ale i pevných látek jako jsou například granuláty. Pohon těchto zařízení zajišťují dávkovací čerpadla.

Vakuová technika pro klimatizační systémy

V klimatizačních systémech se vakuová technika používá pro otevírání a zavírání pneumatických ventilů a řízení proudu vzduchu.

Tlak a podtlak jako zdroj energie pro pneumatické stroje

Podtlak je pohonnou silou pro pneumatické zvedací zařízení, pneumatického nářadí, pneumatických lisů, lisovacích strojů a pneumatických dopravníků. Vývěvy zajišťují pneumatickou energii pro podtlakovou pneumatickou dopravu. Pro přetlakovou pneumatickou dopravu se používají přetlaková dmychadla.

Pneumatická doprava sypkých materiálů

V dřevozpracujícím průmyslu vakuová technika slouží pro přepravu a oddělování dřevěných pelet, štěplů, přepravu hoblin, pilin a jiných sypkých materiálů. V potravinářství a zemědělství se pneumatická síla používá pro transport obilí, tabáku, nebo peří. Při výrobě plastů pro přepravu syntetických granulátů a odpadu z umělých hmot. Vakuová pneumatická doprava využívá olejové lamelové rotační vývěvy k vytvoření podtlaku. Podtlak následně umožňuje přesávání a podávání.

Tlakové systémy pro potrubní systémy

Vakuová technika je zdrojem tlaku a podtlaku pro potrubní poštu. Třídící a distribuční centra a poskytovatelé kurýrních služeb využívají vakuovou energii pro manipulaci se zavazadly a balíky.