Odplynění, také známé jako Solvent Degas, je odstranění rozpuštěných plynů z kapalin, zejména vody.

Plyny jsou odstraňovány z různých důvodů. Například:

Chemici odstraňují plyny z rozpouštědel, pokud jsou sloučeniny, na nichž pracují, citlivé na vzduch nebo kyslík, nebo když je tvorba vzduchových bublin na pevných látkách problémem.

Tvorba bublin, když je kapalina zamrzlá, bývá také nežádoucí. Zde přichází na řadu vakuové odplynění.

V těžařském průmyslu se odplyňovače uplatňují při vrtání k odstranění plynů z vrtné tekutiny. U malého množství strhávaného plynu ve vrtné tekutině může odplyňovač hrát hlavní roli při odstraňování malých bublin, které kapalný film obalil a zachytil. Aby bylo možné vypustit vzduch a plyny, jako je metan, H2S a CO2, z bahna na povrch, musí vrtná kapalina projít odplyňovací technikou, při které se využívá zařízení zvané odplyňovač.

K odplynění materiálů prostřednictvím redukce tlaku se aplikují specializované vakuové přístroje, které nazýváme vakuové odplyňovače. Pro tento proces je potřeba vytvořit vakuum, které vytváří chemicky odolné vývěvy.

Vývěvy pro vakuové odplynění

Hledáte vakuové zařízení pro běžné laboratorní vakuové odplynění? Vyberte si z těchto řešení:

  • Modely 2034/2037 jsou dvoustupňové membránové PTFE vývěvy, které poskytují nastavitelné vakuum do 9 torr (12 mbar). Jsou ideální pro odpařování rozpouštědel.

Připravujete rozpouštědla pro analytické postupy nebo citlivou syntézu se silným vakuovým odplyněním?

Vyberte řešení WOB-L Standard pro vodní páry nebo chemicky odolnou vývěvu DryFast pro organická rozpouštědla, agresivní páry, kyseliny a zásady.

  • Pístová vývěva WOB-L model 2546 je ideální řešení pro chemické látky. Dosahuje vakua do 60 Torr (27,6 „Hg). Tato vývěva obsahuje regulátory a měřidla vakua. Zařízení je také vhodné pro vakuovou filtraci (1 až 4 nálevky), aspiraci, SPE, vodní aspiraci a vakuové sušení a vysoušení.

Cenu vývěv můžete poptat u VAKUUM BOHEMIA na emailu info@vakuum-bohemia.cz.