Strojírenský průmysl se vakuum a tlak používá od fáze, kdy se kov začne zpracovávat, až do fáze, kdy je pomocí pneumatických robotů, dopravníků a zdvacích zařízení nakládán do kamionů. Vakuum je používáno pro veškeré techniky povrchové úpravy, jako je napařování, napařování či vakuové pokovování. Vakuové technologie zajištují klíčovou energii pro dopravníkové a uchopovací systémy ve výrobních automatizovaných linkách.

Mycí stroje, sušičky a průmyslové myčky dílů

Díly po obrábění nebo čištění mohou reznout. Proto je potřeba díly rychle a dokonale vysušit. Kovové součástky musejí být 100% čisté a bez oleje. Některé díly se suší ofukem, nebo vzduchovými noži. Pro čištění komplikovaných dílů se používá vysoké teploty a vakua, které zajištují vakuové technologie.

Pneumatická energie pro CNC stroje

CNC stroje potřebují mít, který obrábí pevně uchycený, aby nedošlo k jeho posunu a ke zničení dílu během obrábění. Díly, které nelze spolehlivě uchopit mechanicky a nejsou magnetické používají podtlak pro uchopení produktu během obrábění. Rotační olejové vývěvy bývají také běžnou součástí CNC strojů, kde vytvořií pneumatickou energii pro uchopení a manipulaci s obrobkem. Pro vakuové manipulační a upínací systémy a vakuovou manipulační techniku (pneumatické kleště, uchopovače, vakuové dopravníky, nosiče desek, manipulátory) se nejčastěji používají zobákové vývěvy.

Pájení ve vakuu

Nejdokonalejším způsobem pájení je pájení ve vakuu. Jeho výsledkem je odolný a pevný spoj. Pájení probíhá při teplotách více jak 400°C . „Pro tvrdé, tzv. kapilární pájení ve vakuu nebo redukční atmosféře (vodíku) nejsou zapotřebí žádná tavidla, protože potřebné čistoty styčných ploch se dosáhne ve vysokém vakuu odpařením nečistot vysokou teplotou, nebo chemickou redukcí vodíkem v redukčních pecích.“ Wikipedia

Svařování ve vakuu

Svařování ve vakuu je tavný způsob spojování. Pro jeho realizaci je potřeba třeba vyčerpat vzduch z pracovní komory na úroveň vysokého vakua (tlak řádu 10−4 mbar) a vytvořit vakuum, které je pro tento proces nezbytné. Takto vysoké vakuum dokáží generovat šroubové, nebo Rootsovy vývěvy.

Metalurgické odplyňování oceli

Vakuového odplyňování (VD) nebo dekarbonizace kyslíku (VOD) se používají pro zlepšení kvality ocelí. Vakuové odplyňování se používá ke snížení obsahu těkavých plynů dekarbonizace ke snížení obsahu uhlíku.

Vakuové lití

Pro vysoce kvalitní odlitky s minimem pórů se používá vakuové lití. Takto vyrobené díly splňují nejnáročnější automobilového průmyslu. Vakuové lití je nezbytné u speciálních slitin pro kritické díly, jako jsou převodovky automobilů, nebo turbodmychadla.

Vakuová cementace

Vakuové cementace je prováděna pod hladinou atmosférického tlaku (101 kPa). Pro tento proces jsou používány vakuované pece. Cementová vrstva vzniká pomocí uhlovodíkových plynů při velmi nízkém tlaku a vysoké teploty. Vakuum pro vakuové pece zajišťují šroubové, nebo Rootsovy vývěvy.