V těžařském a důlním průmyslu nachází vakuová energie uplatnění především při těžbě a zpracování ropy a zemního plynu. Setkáte se s ní v procesech jako je vakuová destilace, vakuová rektifikace, regenerace rozpouštědel, odsolení mořské vody, evakuaci ropných vrtů, nebo při filtraci ropy při zatopení ropných polí.

Zde je několik příkladů využití vakuových technologií v tomto odvětví:

 • Zpracování ropy pomocí vakuové destilace
 • Transport ropy a plynu
 • Vakuová rektifikace
 • Komprese vrtů na zemní plyn
 • Odvzdušnění mořské vody
 • Pročišťování kapalin
 • Těžba z dehtových písků
 • Zpožďovací koksování
 • Těžba síry
 • Výroba průmyslových sazí z dehtárenských surovin
 • Výroba vinyl chloridového monomeru
 • Regenerace rozpouštědel
 • Polymerační reaktor