Lyofilizace (sušení mrazem, desikace) je metoda sušení vlhkých materiálů, která se běžně využívá v potravinářství při sušení potravin. Výhodou této metody je to, že nedochází k přímému přechodu vody z kapalného do plynného skupenství. V lékařství a výzkumu je důležitá při výrobě kosmetických přípravků nebo medikamentů, kde je realizována pomocí vakuových zařízení, které nazýváme Lyofilizátory.

Lyofilizátory (Freeze Dryer) jsou mrazící zařízení, která dokáží odstranit rozpouštědlo z laboratorního vzorku pomocí vakuem indukované sublimace. Požadavky na chemickou odolnost vakuového zařízení pro lyofilizaci závisí na agresivitě rozpouštědla. Ve všech případech je vyžadován vysoký průtok plynu při nízké úrovni provozního vakua. Aby byla vývěva chráněna, musí být udržována teplota a čistota kolektoru.

Vývěvy pro vakuové vymrazovací sušičky

Olejové rotační vývěvy

Výhody řešení:

 • Delší životnost oleje
 • Ochrana povrchu proti korozi
 • Velká zásoba oleje pro ředění kontaminantů

Vývěvy CRVpro jsou vhodným řešením pro vakuové sušení mrazem. Čerpadla jsou ochlazována o 10 °C díky zvýšenému průtoku vzduchu. Nižší teplota snižuje chemickou aktivitu a tím i spotřebu oleje.

Vnitřní povrch olejové skříně má PTFE povlak a vnější povrch čerpacího modulu je z černého oxidu. Oba povlaky zpomalují korozi kovů a prodlužují servisní intervaly. Větší olejová kapacita umožňuje více ředit chemické páry, které unikají z kondenzátoru mrazicí sušičky. To minimalizuje rychlost rozpadu oleje a snižuje chemické působení ve vývěvě.

Pro vysoké dávky par acetonitrilu přidejte chladicí past fungující při teplotě -75 ° C nebo i nižší.

Vývěvy pro organické páry a jedy

Výhody řešení:

 • Odolnost vůči tvrdým chemikáliím používaným v proteomice a kombinatorické chemii 
 • Systém disponuje s kontinuální neutralizaci kyselin a filtraci oleje
 • Kompaktní tiché řešení s přímým pohonem

Vakuový systém 8917A-80 Welch je účinný pro sušení vymrazováním, nebo zahušťování vzorků. Umí fungovat i s tvrdými chemikáliemi jako je TFA, acetonitril, HBr a další.

Tyto chemikálie rychle napadají nechráněné olejové vývěvy. Systém 8917A-80 obsahuje výkonnou vývěvu s výkonem 173 l/min. (143 l/min při 50 Hz), která je chráněna integrovaným systémem filtrace oleje.

Olejový filtrační systém neutralizuje jedy a odstraňuje z oleje pevné částice. Systém má velkou kapacitu oleje (1,3 l), který ředí nečistoty během lyofilizace.

Vývěvy pro vysoce organické páry

Výhody řešení:

 • Integrovaný odplynovač rozpouštědel
 • Pro laboratorní aplikace, které pracují s chemickými a korozivními plyny a výpary

Vakuové řešení Welch Chemvac 8960 vytváří hluboké vakuum s vysokým průtokem, které generuje výkonná olejová rotační vývěva.

Škodlivé výpary, které by mohly ohrozit olej ve vývěvě jsou okamžitě odplyněny pomocí sekundární korozi odolné membránové vývěvy.

Toto řešení udržuje optimální výkon rotační vývěvy, čímž prodlužuje životnost jejích součástí a snižuje náročnost údržby.

Vakuové řešení pro korozivní páry

Výhody řešení:

 • Nižší rychlost otáčení pro nižší opotřebení a delší životnost
 • Vital části jsou odolné proti korozi
 • Velký zásobník oleje ředí kontaminánty

Řemenem poháněné vývěvy ChemStar® jsou nejodolnější vakuová řešení pro aplikace sušení mrazem od značky Welch.

Konstrukce těchto vývěv je činí odolnějšími vůči chemické kontaminaci. Velký objem oleje 2,1 litru ředí kontaminanty. Nižší otáčky řemenového pohonu snižují provozní teplotu, a tak i chemickou aktivitu. Nižší otáčky navíc vedou k menšímu opotřebení a delší životnosti. Řešení je odolné vůči korozi.

Vyberte si vývěvu podle objemu vymrazovací sušičky:

Velikost sušičky (objem)ekonomickýKysele / organické paryVysoce organické páryVysoce korozivní páry
1, 2.5 LDrum ManifoldCRVpro 48917A-8089601402N-01
4.5 L Drum ManifoldCRVpro 68917A-8089651402N-01
6 až 12 L Drum ManifoldCRVpro 88917A-8089651402N-01
12,18 L Stoppering Tray DryerCRVpro 161376N-0189751376N-01

Cenu vývěv můžete poptat u VAKUUM BOHEMIA na emailu info@vakuum-bohemia.cz.