V dřevozpracujícím průmyslu se využívá široký sortiment vývěv a dmychadel. Vývěvy se používají pro vakuovou manipulaci se dřevem, dřevotřískovými deskami a manipulaci obrobků. Vakuum se používá pro vakuovém upínání a obrábění dřeva, vakuovou impregnaci či dýhování. Vakuum je nezbytné pro výrobu papíru. Používá se pro sušení viskózové buničiny a odstraňování vody z papírenských strojů.

Vakuová impregnace dřeva

Při vakuové impregnaci se do komory umístí objekt, jenž má být impregnován. Z komory se odsaje vzduch a vytvoří vakuum. Do nádoby se následně nalije impregnát. Po puštění atmosféry do komory impregnát tak pronikne hluboko do materiálu.

Sušení dřeva

K urychlení sušení dřeva se od nedávna používala zvýšená teplota. Moderní technologie umžňují tento proces urychlit a zefektivnit použitím vakuových sušiček.

 

Použití vakuových sušiček v běžných sušicích komorách na dřevo může snížit typickou dobu schnutí z několika týdnů na pouhých 3 až 4 dny. Během procesu sušení se tlak v komoře postupně snižuje na minimum. Komora je natlakována párou a vzduch je extrahován, aby se zabránilo prasklinám a změnám barvy dřeva, které mohou být způsobeny příliš vysokým obsahem kyslíku. Radiální ventilátory cirkulují páru a přenášejí teplo na dřevo. Vývěvy ze sušicí komory dokáží odčerpat parní kondenzát.

Obrábění dřeva

Moderní CNC obráběcí stroje na dřevo jsou schopné opracovat různé díly. Aby bylo tyto díly možné upnout, používá se vakuové upínání, pneumatické lisy a dýhovací stroje.

Pneumatická manipulace – přidržení a zvedání

Tlak a podtlak slouží jako zdroj energie pro manipulaci s tekutinami, pilinami a jinými sypkými materiály. Vývěvy dodávají potřebná tlak a podtlak pro pneumatické dopravníky.

Aby bylo zajištěno bezpečné zpracování, jsou obrobky automaticky upnuty na pracovní stůl pro zpracování pomocí sacích hlav. Musí být vytvořeno stabilní a konstantní minimální vakuum, které zajistí, aby pracovní kusy byly při mechanickém zpracování bezpečně drženy.

Výroba papíru

Vakuum je nutné při výrobě papíru. Používá se pro sušení viskózové buničiny a odstraňování vody z papírenských strojů.

Vakuová impregnace dřeva

Před nebo po zpracování musí být dřevo chráněno před destruktivními účinky vlivů prostředí, jako je teplo, vlhkost, hmyz a mikroorganismy. Praxe namáčení dřeva v konzervačním roztoku je rozšířená, ale má tu nevýhodu, že kapalina proniká do dřeva jen několik milimetrů. Kompletní ochrana je však možná, pokud je dřevo odplyněno a vysušeno pomocí vývěvy. Konzervační prostředek pak proniká mnohem hlouběji a optimalizuje ochranný účinek.

Vakuové technologie v dřevozpracujícím průmyslu​: