Laboratorní pece poskytují přesnou regulaci teploty pro ohřev, pečení, zahřívání, sušení, odpařování, sterilizaci a testování. Pro tyto laboratorní procesy se používají buď přirozené proudění vzduchu, nucené proudění vzduchu, nebo vakuový proces.

Vakuové pece se běžně používají pro sušení, kdy je potřeba vzorek sušit při nejnižší možné teplotě, aby nedošlo k jeho znehodnocení. Kromě sušení vzorků se vakuové pece využívají pro aplikace, jako je vytvrzování epoxidů, vypalování, odplyňování kapalin, stanovení vlhkosti, testy stárnutí a tepelné zpracování. 

Při výběru vývěvy jsou důležité tyto vlastnosti: objem pece, hladina potřebného vakua a množství odváděných par. 

Pro mnoho postupů se používají vakuové pece Wob-l® s bezolejovou pístovou vývěvou nebo membránovou vývěvou s chemickou odolností nabízejí dostatečnou hladinu vakua pro své fungování. Protože vývěvy neobsahují olej, nedochází k žádnému znečištění vzorků, k výfukům kouře, ani k žádným únikům oleje a jeho výměně.

Před vývěvou je obvykle umístěn lapač kapalin, aby se zabránilo vtažení kondenzátu do vakuového potrubí. Při vysokých teplotách se doporučuje doplňkový přívod studené vody.

Řešení pro vakuové sušení, zahřívání a sterilizaci 

Výhody řešení:

  • Rychlé sušení vzorků
  • Bezolejový provoz, žádné výměny oleje
  • Kompaktní, lehký a přenosný zdroj vakua

Výhody řešení:

  • Vysoké vakuum
  • Vysoký průtok
  • Olejové i bezolejové řešení

Vyberte si vývěvu podle kvality vakua a objemu pece:

Bezolejové vakuum 1,5 až 3,5 torrOlejem těsněné hluboké vakuum 2×10-3 torr
Objem vakuové pece ft3Vodní páryChemické páryJednostupňový přímý pohonDvoustupňový přímý pohon
0.6 – 1.52561B-50DryFast 2042CRVpro 41400
2.5 – 4.52561B-50DryFast 2047CRVpro 61402
4.5 – 92561B-50DryFast 2054CRVpro 81402

Cenu vývěv můžete poptat u VAKUUM BOHEMIA na emailu info@vakuum-bohemia.cz.