Vakuové technologie a Technologie pro stlačený vzduch jsou při zpracování textilií nezbytné. Dodávají energii do pneumatických dopravníků, tlak a podtlak do upínacích strojů, páru do napařovačů, vzduch do pletacích strojů a vakuum do průmyslových sušiček textilií. Zde jsou některé z mnoha aplikací v textilním a oděvním průmyslu.

Průmyslové vysavače

Při výrobě textilií vznikají různé odřezky tkanin, zbytky papíru, lepenky a jiných materiálů. Ty je potřeba odsát z výrobního procesu odsát. K tomuto účelu se používají dmychadla s bočním kanálem.

Pletací stroje a stroje na pletení ponožek

Během pletacího procesu je aplikován stlačený vzduch, aby udržel hotovou část ponožky uvnitř punčochy, takže pletací jehlice mohou pracovat volně. Zbloudilá vlákna jsou odsávány pryč. Když je pletení dokončeno, ponožky jsou odsávány z trubice a do koše pomocí vedení stlačeného vzduchu. Zde se opět používají dmychadla s bočním kanálem.

Stoly na řezání tkanin

Pro usnadnění umístění pohybu látek na řezacím stole se používá děrovaná deska, která vytváří vzduchový polštář. Vzduch do této desky pochází z dmychadla s bočním kanálem.

Úprava příze parou

Při výrobě nití se do příze připouští pára, aby se vyhladila struktura vláken. Páru do tkalcovských strojů přivádí vodokružné vývěvy.

Sušení barvených koberců

Po barvení musí být koberce omyty a opláchnuty v čisté vodě.  To sušení se provádí pomocí sušícího zařízení, které v základu obsahuje válec se štěrbinami a vodokružnou vývěvu. Koberec se při tomto procesu na válec navine a vývěva vysaje vzduch i vodu. Tímto způsobem se z koberce odstraní až 80% vody. Stabilní proud vzduchu navíc zajistí šetrné zacházení.