V moderní medicíně je nezbytná vysoká spolehlivost. Špičkový výkon den co den je samozřejmostí. Vakuová technika je v každém větším zdravotnickém zařízení. Vývěvy se používají v centrálních nebo lokálních odsávacích jednotkách, dmychadla pro odvětrání anesteziologických pracovišť.  Ve výzkumných laboratořích bývají vývěvy nedílnou součástí generátorů plynů, koncentrátorů kyslíku, generátorů ozonu a dalších laboratorních zařízení.

Vzduchové postele

Vzduchové postele jsou využívány pro nemocné upoutané na lůžku. Použití vzduchu může vést k výraznému zlepšení u pacientů. Při použití vzduchové matrace, která propouští vzduch, může pokožka lépe zasychat a lépe se hojit.

Polohování nemocničních lůžek

Polštář může být zvednut pomocí stlačeného vzduchu, aby se starším pacientům usnadnilo vstát. Polohovací pneumatické postele také pomáhají ošetřujícímu personálu poskytovat optimální léčbu.

Zubní odsávací systémy

Vakuová technika se používá také v dentálních zařízeních pro sání kapalin, jako je chladicí voda z vrtacího stroje, slin a krve. Vhodnou technologií jsou zde dmychadla s bočním kanálem odolné proti korozi.

Parní sterilizace

Úkolem sterilizace zdravotnického materiálu a nástrojů je úplné odstranění živých mikroorganizmů. Pro tyto účely je používána horká pára, které je do parních sterilizátorů vháněna pomocí páře odolných dmychadel.

Odsávání anesteziologických plynů

Účelem centrální odtahové jednotky je odsávat z místnosti plyn používaný při anestezii a zabránit tak akumulaci zbytkového anesteziologického plynu v blízkosti pacienta nebo ovlivnění přítomného zdravotnického personálu. Pro tyto účely se používají centrální dmychadlové stanice s plynotěsnými dmychadly.

Aspirátory – odsávače zbytků kapalin

Aspirátory jsou zařízení, které vytváří částečný podtlak, který se používá k odstranění tekutin, tkání nebo cizího materiálu z tělesných ran a zranění. Používají se v nemocnicích, klinikách, ale i v ordinacích zubního lékaře.

Vakuové regulátory

Specifické lékařské postupy vyžadují různé úrovně vysávání. Výsledkem je, že regulace množství vakua vytvořeného vývěvou by měla být účinně sledována, kontrolována a regulována, aby se zabránilo nadměrnému odtoku a jiným škodlivým účinkům sání. Pro tyto účely se používají vakuové regulátory.

Centrální vakuové systémy

Centrální vakuové systémy se používají v nemocnicích a ambulantních chirurgických centrech k odčerpávání tekutin, ke kterým dochází během operací. V operačním sále je instalováno zařízení, které odděluje jemné částice od větších. 

Vakuové technologie používané ve zdravotnictví: