Schlenkova linka (vakuové plynové potrubí) je běžně používaný chemický přístroj vyvinutý Wilhelmem Schlenkem. Schlenkovy linky jsou užitečné pro bezpečnou a úspěšnou manipulaci se sloučeninami citlivými na vzduch, bez použití vakuových rukavic. Vakuum se zde používá proto, aby se odstranily poslední stopy rozpouštědla ze vzorku.

Schlenkova linka se skládá z dvojitého potrubí s několika porty. Jeden rozdělovač je připojen ke zdroji vyčištěného inertního plynu, zatímco druhý je připojen k vývěvě. Inertní plyn je odváděn potrubím přes bublající olej, zatímco parám rozpouštědla a plynným reakčním produktům je zabráněno kontaminovat vývěvu kapalným dusíkem nebo suchým ledem / acetonovým chladičem. Speciální uzavírací kohouty nebo teflonové kohoutky umožňují nastavení vakua nebo inertního plynu bez nutnosti umístění vzorku.

Vývěvy pro vakuové rozvaděče (Schlenk Line)

 • Vakuum bez oleje
 • Konstrukce odolná proti chemikáliím
 • Funkce samočištění

Vakuový systém ChemStar® Dry kombinuje posilovací vývěvu s patentovanou technologií PTFE membránové vývěvy.

Software optimalizuje proprietární provoz vakuového dmychadla / PTFE membránové vývěvy tak, aby umožnil provoz plug and play. A výsledek? Chemicky odolné olejem těsněné vakuové řešení pro Schlenkovu techniku dosahující čerpací rychlosti (150 l/min) a maximálního tlaku 10-2 mbar.

Aby se v průběhu zkráceného servisního intervalu odstranilo riziko kondenzace a hromadění lepivých aviskózních par, doporučujeme instalovat chladící pasti.

Z důvodu špatné chemické odolnosti vůči mnoha organickým rozpouštědlům (zejména methylenchloridu, DMF a chlorovaným rozpouštědlům) nedoporučujeme používat PVC nebo silikonové hadičky.

Kompaktní zubová vývěva Welch GEM® 8890A-70

 • Ideální řešení pro vakuové potrubí
 • Kompaktní vývěva, která zabírá málo místa
 • Vývěva toleruje páry

Vysokotlaká zubová vývěva GEM® 8890A-70 je určena pro velká vakuová potrubí. Zařízení disponuje maximálním vakuem 0,1 torr (0,13 mbar) a průtokem 31 l/min a dokáže sušit až 6 velkých vzorků najednou.

Systém tvoří pohodlný vakuový regulátor s měřidlem a recyklátor vypouštěného oleje, který zachycuje olejovou mlhu („kouř“) z výfuku a vrací jí zpět.

Vývěvy mohou být použity s gelovými sušárnami, rotačními odpařovači i vakuovými exsikátory.

U vakuových rozdělovacích systémů se vždy doporučuje instalovat chladicí past s teplotou -80 °C nebo nižší.

Rotační olejová vývěva s řemenovým pohonem
Welch DuoSeal® 1400

 • Vysoká odolnost vůči kontaminaci
 • Nejvyšší maximální vakuum <0,001 torr
 • Nízké otáčky pro nižší tření a opotřebení
 • Méně pohyblivých částí zvyšuje životnost

Vysoce vakuové vývěvy DuoSeal® 1400 a ChemStar® 1400N jsou vhodné pro rozsáhlá vakuová potrubí. Díky maximálnímu vakuu <0,001 torr dokáží sušit i nejtěžší vzorky. Vývěvy s řemenovým pohonem jsou známé svou trvanlivostí. Nízké otáčky snižují opotřebení, minimalizují teplotu, a tak i degradaci oleje. Velká kapacita oleje ředí kontaminanty pro delší životnost. ChemStar 1400N obsahuje navíc komponenty odolné vůči korozi, což umožňuje čerpat i korozivní plyny.

U vakuových rozdělovacích systémů se vždy doporučuje instalovat chladicí past.

 • Chlazení za účelem prodloužení životnosti oleje
 • Vnitřní ochrana povrchu proti korozi
 • Velká olejová kapacita pro ředění kontaminantů

Rotační lopatková vývěva CRVpro 4 s přímým pohonem je chlazena vzduchem, který je o 10 °C chladnější než u standardních vývěv s přímým pohonem. Nižší teplota vede ke snížené chemické aktivitě a tím zpomaluje spotřebu oleje.

Vnitřní povrch olejové skříně má PTFE povlak a vnější povrch čerpacího modulu má povlak z černého oxidu. Oba povlaky zpomalují proces koroze. Spojení s chladící pastí prodlužuje servisní intervaly.

Čím větší je kapacita oleje, tím větší je ředění chemických par, které sublimují z předního chladiče do vývěvy. Tyto vlastnosti minimalizují rychlost rozpadu oleje a snižuji chemické opotřebení.

U vakuových rozdělovacích systémů vždy doporučujeme instalovat chladicí past s teplotou -80 °C nebo nižší.

Cenu vývěv můžete poptat u VAKUUM BOHEMIA na emailu info@vakuum-bohemia.cz.