Vakuum se používá téměř v každém potravinářském provozu i zemědělství. Vakuové technologie se využívají v procesech zpracování masa, balení a konzervaci potravin, najdete je na jatkách, kde jsou potřeba pro vytvoření podtlaku pro extrahování vnitřností dobytka. Vakuovou techniku uvidíte i v procesech odpařování, plnění lahví, okysličování nápojů, nebo v generátorech potravinářských plynů. Své uplatnění najdou i při transportu obilnin, tabáku a jiných zemědělských surovin. Zde jsou další příklady aplikací:

Vakuové balení

Abychom zvýšili trvanlivost potravin, balíme potraviny a maso do vakuových pytlů a sáčků, ze kterých je vyčerpán vzduch. Pro vakuování potravin je potřeba dosáhnout podtlaku. Jak tento však podtlak vytvořit? Potřebujete zařízení, které umí vytvořit vakuum. Vakuových technologií, které toto dokáží, existuje celá řada. Nejběžněji se k tomuto účelu používají olejové a bezolejové rotační vývěvy.

Aerace pitné vody a tekutin

Při výrobě nápojů je potřeba odstranit z tekutin a pitné vody pach a nežádoucí látky. Nebo naopak do vody dostat pod tlakem vzduch – tekutinu provdušnit. To se provádí pomocí procesu zvaným aerace. Jak toho docílit? Pro vytvoření tlaku či podtlaku se používají vakuové technologie. V plnících stanicích se tyto technologie používají také pro odpařování, destilaci, dehydrataci či fermentaci.

Pneumatické dopravníky

Přetlak a podtlak je pohonnou silou pro pneumatické systémy. Tlakovým potrubím je možné přepravovat obilí, rýži, ořechy, arašídy, rozinky, semena, bramborové lupínky, kukuřičnou mouku a jiné sypké materiály. Vývěvy zajišťují pneumatickou energii pro podtlakovou pneumatickou dopravu. Pro přetlakovou pneumatickou dopravu se používají přetlaková dmychadla.

Vakuové plnění lahví

Stlačený vzduch se v potravinářství používá pro stáčení vína, piva, výrobě džusů, ovocných šťáv, moštů  lihovin. Při výrobě perlivých limonád je třeba v lahvích udržet množství zbytkového kyslíku na co nejnižší úrovni. Přístroje, které ho zajišťují se nazývají vakuové, nebo gravitační plnicí stroje. Tlakovou a podtlakovou energii do těchto zařízení dodávají vývěvy.

Vakuové vaření

Nakládané ovoce a zelenina, kompoty a marmelády se konzervují varem. Pro snížení bodu varu, který by potravinu znehodnotil, se používá vakuové vaření. Podobný proces se používá v odparkách, ve kterých se za zvýšené teploty pod vakuem odpařuje voda z produktu, a ten se tak zahušťuje.

Cukrový sirup vzniklý při extrakci cukrové třtiny se při přetváření na cukr vaří. Pro snížení bodu varu a následnou krystalizaci se celý proces provádí ve vakuu. Pro tuto aplikaci se používá vysokokapacitní kapalinokružné vývěvy. Vakuum se používá v nepřeberném množství dalších potravinářských provozů.

Extrahování vnitřností zvířat

V masozávodech se používají odsávačky k extrahování vnitřností z ryb nebo zvířat. Tyto zařízení jsou schopné za několik sekund odsát vnitřnosti ze skotu, ryb, kuřat, kachen a jiných zvířat.

Odplynění minerální vody

Minerální voda získaná z přírodních zdrojů obsahuje kyselinu uhličitou, minerály a železo. Toto železo rozpuštěné ve vodě oxiduje při kontaktu se vzduchem a vede k nepříjemné chuti vody. Podtlak zajištují vodokružné vývěvy, nebo dmychadla s bočním kanálem.

Příklady potravinářských procesů a aplikovaných vakuových technologií:

 • Sušení zeleniny – dmychadla s bočním kanálem
 • Stroje na plnění piva – vodokružné vývěvy
 • Odsávací zařízení – vodokružné vývěvy
 • Zvlhčování tabáku – vodokružné vývěvy
 • Deodorace olejů a tuků – vodokružné vývěvy
 • Zpracování drůbeže – vodokružné vývěvy
 • Výroba klobásových výrobků – vodokružné vývěvy
 • Pražení kávy – dmychadla s bočním kanálem
 • Větrání brambor – dmychadla s bočním kanálem
 • Vakuování potravin – vodokružné vývěvy
 • Stroje na zpracování lososů – dmychadla s bočním kanálem
 • Zpracování mléka – vodokružné vývěvy, dmychadla s bočním kanálem
 • Sušení šunky – vodokružné vývěvy, dmychadla s bočním kanálem
 • Výroba čokolády – vodokružné vývěvy, dmychadla s bočním kanálem
 • Odsolení mořské vody – vodokružné vývěvy
 • Sterilizace čajů a koření – vodokružné vývěvy
 • Výroba cukru – vodokružné vývěvy

Všestranné použití vakua a tlakové energie v zemědělství

Vakuové technologie se v zemědělství používají pro provzdušňování, sanaci půdy, sušení obilovin, fumigaci, sušení tabáku, sběru javorového sirupu, dojení krav, nebo transport obilí do sil. Vakuová technika je nezbytnou součástí zemědělských strojů, kombajnů, traktorů a dopravních aut.