Dalším zdrojem vaku známým v mnoha laboratořích je „vakuový aspirátor“ neboli „vodní vývěva“. Toto zařízení je připojeno k laboratornímu dřezu. Rychlý tok vody vytváří vakuum v bočním rameni, které je propojeno s aplikací vakua. Vodní aspirátory byly historicky populární kvůli nízkým pořizovacím nákladům a relativně hlubokému vakuu (např. 10–15 Torr). Hladina vakua se však mění s tlakem vody a teplotou vody. Dokonce i při skromném používání může v průběhu roku vyprodukovat 50 000 galonů vody na aspirátor.

 Vakuová aspirace své uplatnění nalézá zejména ve vakuových systémech laboratoří, nemocničních operačních sálů a zubních ordinací.

Vývěvy pro odsávání vody a vodní páry

Vývěvy vhodné pro použití v suchých nebo kapalných aplikacích.

Pístové vývěvy WOB-L 2522 jsou ideální pro mnoho běžných vakuových aplikací v laboratořích. Dosahují vakua a tlaku do 100 Torr (26 „Hg). Obsahují regulátory vakua / tlaku a měřidla s jednoduchým nastavením a sledování úrovně vakua a vstupního tlaku.

Pístové vývěvy WOB-L 2546 jsou ideální pro mnoho běžných vakuových aplikací v laboratořích. Dosahují vakua a tlaku do 60 Torr (27,6 „Hg). Obsahují regulátory vakua / tlaku a měřidla s jednoduchým nastavením a sledování úrovně vakua a vstupního tlaku. 

Vývěvy pro odsávání organických rozpouštědel, agresivních výparů a kyselin na vodní bázi

Membránové vývěvy Welch DryFast model 2014  jsou bezolejové, přenosné a chemicky odolné řešení pro odsávání vody a vodních par s jednohlavovou membránovou konstrukcí pro snadnější údržbu.

Membránová vývěva Welch DryFast model 2037  je bezolejové, přenosné a chemicky odolné řešení pro odsávání vody, vodních par s jednohlavovou membránovou konstrukcí pro snadnější údržbu.

Cenu vývěv můžete poptat u VAKUUM BOHEMIA na emailu info@vakuum-bohemia.cz.