Jaké zařízení vybrat pro vytváření tlaku, podtlaku a vakua?

Při výrobě tlaku, přetlaku, podtlaku a vakua se můžete setkat s touto technikou:

Vzduchové kompresory přeměňují elektrickou energii na kinetickou energii. Vytváří stlačený vzduch. Pracují se vzduchem.

Ventilátory používají pro přepravu vzduchu nebo plynů pomocí vrtule, mebo turbíny. Nedokáží vytvořit vakuum.

Dmychadla s bočním kanálem vytváří přetlak i poodtlak až +1 bar. Nedokáží vytvořit vakuum, ale umí „přepravovat“ vzduch a plyny, ale i sypké a granulové materiály.

Pokud chcete vytvořit vakuum, potřebujete vývěvu

Vývěvy (někdy také vakuové pumpy, vakuová čerpadla) jsou zařízení, která slouží k evakuaci vzduchu, plynu z nádrže za účelem vytvoření částečného nebo úplného vakua. Některé modely vývěv umí přepravovat ropu, jedy, rozpouštědla, těkavé látky, kyseliny i zásadité látky.

Rozlišujeme tyto typy vývěv, podle způsobu, jakým vytváří vakuum:

Vakuové systémy a hybridní vývěvy

Hybridní vývěvy, známe také jako vakuové systémy mají obě vývěvy (rotační lopatková a membránová) společně v jedné sestavě.

Příkladem může být vakuový systém ChemStar® Dry, která fungue na tomto principu:

  1. Rootsovo dmychadlo zde stlačí vzduch a dodá ho do vstupu membránové vývěvy.
  2. Dvoustupňová membránová vývěva PTFE přijme stlačený vzduch a vytvoří pomocí ní hluboké vakuum.

    Patentovaná řídicí technologie reguluje otáčky Rotsova dmychadla tak, aby odpovídaly průtoku membránové vývěvy. 

Systém umí vytvořit hluboké „bezolejové“ vakuum 0.08 do 10 Torr.

Je vhodný pro tyto laboratorní aplikace.

  • Schlenk Line
  • Lyofilizátory
  • Vakuové pece
  • Vakuové rukavice
  • Vakuové koncetrátory

Na trhu je mnoho dalších technologií vývěv, ale zbývající typy (difúzní vývěvy, kryogenní vývěvy, turbomolekulární vývěvy, iontové vývěvy atd.) se obecně nepovažují za praktické nebo ekonomické pro použití ve vakuu, jako jsou ty, které se nacházejí v chemických látkách. Tato zařízení se běžně používají ve vysoce vakuových odvětvích, jako je výroba polovodičů.

V případě, že vzorky obsahují potenciálně nebezpečné materiály, musíte provést další opatření spojenou s certifikací ATEX. Při použití nebezpečných vzorků je nutné odvětrání do digestoře.

Všechny uvedené  technologie výroby vakua mají své výhody a nevýhody. Neexistuje jediné ideální řešení pro všechny aplikace. Je proto důležité vyhledat konzultaci od odborníka na vakuum a vzít v úvahu všechny důležité parametry v procesu, počínaje podmínkami procesu, procesními plyny a integrací do řízení procesu, až po ekonomickou účinnost, bezpečnost a spolehlivost budoucí výroby vakua. Ve většině případů vede posouzení těchto faktorů k přizpůsobenému vakuovému systému, který je přímo přizpůsoben požadavkům.

Bez ohledu na to, jaký typ používáte, jednou z nejdůležitějších věcí, kterou byste si měli pamatovat na vývěvách, je to, že cokoli, co do ní vejde, vyjde!