Jaké zařízení vybrat pro tvorbu tlaku, podtlaku a vakua?

Při tvorbě tlaku, přetlaku, podtlaku a vakua se můžete setkat s touto technikou:

Vzduchové kompresory přeměňují elektrickou energii na kinetickou energii. Vytváří stlačený vzduch. Pracují se vzduchem.

Ventilátory používají pro transport vzduchu nebo plynů vrtule, nebo turbíny. Nedokáží vytvořit vakuum.

Dmychadla s bočním kanálem generují přetlak i podtlak až +1 bar. Nedokáží dosáhnout vakua, ale umí „transportovat“ vzduch a plyny, ale i sypké a granulové materiály.

Pokud chcete vytvořit vakuum, potřebujete vývěvu

Vývěvy (někdy také vakuové pumpy, vakuová čerpadla) jsou zařízení, která slouží k evakuaci vzduchu, plynu z nádrže za účelem vytvoření částečného nebo úplného vakua. Některé modely vývěv umí přepravovat ropu, jedy, rozpouštědla, těkavé látky, kyseliny i zásadité látky.

Vývěvy dělíme podle způsobů, jakým vytváří vakuum:

Vakuové systémy a hybridní vývěvy

Hybridní vývěvy (známe také jako vakuové systémy) mají obě vývěvy (rotační lopatková a membránová) společně v jedné sestavě.

Příkladem může být vakuový systém ChemStar® Dry, který funguje na tomto principu:

  1. Rootsovo dmychadlo stlačí vzduch a dodá ho do vstupu membránové vývěvy.
  2. Dvoustupňová membránová vývěva PTFE přijme stlačený vzduch a vytvoří pomocí ní hluboké vakuum.

    Patentovaná řídicí technologie reguluje otáčky Rotsova dmychadla tak, aby odpovídaly průtoku membránové vývěvy. 

Systém umí vytvořit hluboké „bezolejové“ vakuum od 0.08 do 10 Torr.

Je vhodný pro tyto laboratorní aplikace.

  • Schlenk Line
  • Lyofilizátory
  • Vakuové pece
  • Vakuové rukavice
  • Vakuové koncetrátory

Na trhu je mnoho dalších technologií vývěv, ale zbývající typy (difúzní vývěvy, kryogenní vývěvy, turbo-molekulární vývěvy, iontové vývěvy atd.) se obecně nepovažují za praktické nebo ekonomické pro použití ve vakuu, jako jsou ty, které se nacházejí v chemických látkách. Tato zařízení se běžně používají v odvětvích, kde je potřeba dosáhnout vysoké úrovně vakua, jako je třeba výroba polovodičů.

V případě, že vzorky obsahují potenciálně nebezpečné materiály, musíte provést další opatření spojené s certifikací ATEX. Při použití nebezpečných vzorků je nutné odvětrání do digestoře.

Všechny uvedené  technologie pro tvorbu vakua mají své výhody i nevýhody. Neexistuje jediné ideální řešení pro všechny aplikace. Je proto důležité vyhledat konzultaci s odborníkem na vakuum a vzít v úvahu všechny důležité parametry procesu – počínaje podmínkami procesu, procesními plyny a integrací do řízení procesu – až po ekonomickou účinnost, bezpečnost a spolehlivost budoucí výroby vakua. Ve většině případů vede posouzení těchto faktorů k individuálnímu přizpůsobení celého systému na míru.

Bez ohledu na to, jaký typ vývěvy používáte, byste měli brát v potaz to, že cokoli do ní vejde, tak to zní pak i vyjde!