Důležitou vakuovou technologií, která se v laboratořích často používá, ale mnohem méně často se nakupuje pro jednotlivé aplikace, je turbomolekulární vývěva. 

Toto zařízení může dosáhnout úrovně vakua 10–10 Torr.

Díky své konstrukci mohou dosáhnout úrovně tlaku od 10 do 12 mbar. Průtoky se pohybují od 50 do 5 000 l/s. Fungují na stejném principu jako kompresory. Lopatky různých úrovní vývěvy jsou otáčeny elektromotorem s vysokou rychlostí, která odvádí vzduch. Tyto vývěvy jsou často instalovány na magnetických ložiscích pro podporu vysokých otáček. Nutně vyžadují primární vývěvu s vakuovým limitem 10-2 mbar.

Provozním principem je molekulární hybnost.

Rychle točící se lopatky se srazí s molekulami vzduchu nebo páry a předají jim hybnost, která tyto molekuly pohybuje ve směru výfukových plynů. Vzduch při atmosférickém tlaku je příliš silný na to, aby tyto principy fungovaly, takže turbomolekulární vývěvy potřebují druhou vývěvu ( „zpětnou vývěvu“ nebo také „hrubovací vývěvu“), aby se provozní tlak snížil na rozmezí, ve kterém může turbomolekulární vývěva fungovat. Jako hrubovací vývěva se obvykle používá rotační olejová vývěva, membránová nebo Scoll vývěva.

Turbomolekulární vývěvy nepoužívají olej. Proto jsou zvláště vhodné pro aplikace ve vysokém vakuu, jako jsou aplikace v analytických přístrojích nebo laboratorní analýzy. Jsou nedílnou součástí hmotnostního spektrometru.

Cenu vývěv můžete poptat u VAKUUM BOHEMIA na emailu info@vakuum-bohemia.cz.