Membránové vývěvy jsou suchoběžná zařízení, která pracují pomocí pulzního pohybu, jenž otevírá a zavírá ventily pro pohyb vzduchu. Tato konstrukce eliminuje potřebu oleje. Ventily jsou často vyrobeny z polytetrafluorethylenu, díky čemuž je vývěva odolná vůči korozi a méně náchylná k poškození parami.  Jelikož nepoužívají žádný olej jsou náklady na provoz a údržbu výrazně nižší než u olejových rotačních vývěv.

Membránové vývěvy mohou evakuovat vysoce viskózní kapaliny. Aplikace jsou omezeny na procesy vyžadující vyšší maximální úroveň vakua. Maximální úroveň vakua těchto vývěv je extrémně hluboká a kapacita objemu je mnohem nižší než u jiných typů. 

Membránové vývěvy jsou jedním z chemicky a korozivzdorných typů této techniky. Tato zařízení umí čerpat jakýkoli typ vzorku, dokonce i vzorky obsahující kombinaci rozpouštědel a kyselin, což je činí dobrou volbou pro odpařování, nebo koncentraci. Nelze je však použít pro lyofilizaci, protože nedokáží generovat dostatečnou úroveň vakua. 

Membránové vývěvy jsou ideální pro nepřetržitý provoz.

Princip membránové vývěvy

Ventily se střídavě otevírají a uzavírají, aby se výpary pohybovaly správným směrem. Membránové vývěvy mají fyzický limit vakua asi 0,45 Torr, ale existují i modely, které zvládnou všechny sací aplikace a aplikace odpařování prakticky všech rozpouštědel při pokojové teplotě. Výjimkou je pouze DMSO, který vyžaduje mírné zahřívání, aby se při těchto úrovních vakua odpařil.

Použití membránových vývěv

Membránové vývěvy se běžně používají v oborech jako je potravinářský průmysl (například pro čerpání tekutin, jako voda, čokoláda a sirupy). 

V kosmetickém průmyslu se používají v procesech pro výrobu krémů a gelů.

Používají se také k rotačnímu odpařování a úpravě těkavých sloučenin. 

Cenu vývěv můžete poptat u VAKUUM BOHEMIA na emailu info@vakuum-bohemia.cz.