Princip tohoto vakuového zařízení je následující:
Snížený tlak v pracovní komoře koncentrátoru ovlivní bod varu daných látek. Otáčky rotoru a odstředivá síla udrží odpařované vzorky u dna zkumavek. Vývěva odsaje páry a kondenzor (nebo kondenzátor??) je zachytí a zkondenzuje.

Běžné odstředivé odparky jsou určeny především pro biologické materiály – kapalné roztoky. Pokud potřebujete pracovat s jedy, kyselinami, nebo rozpouštědly, potřebujete chemicky odolnou bezolejovou vývěvu, která dokáže při vašem provozním tlaku vytvářet hluboké vakuum.

Vývěvy pro vakuovou koncetraci

Výhody řešení:

  • Rychlé odpařování
  • Nízká údržba – žádné výměny oleje
  • Spolehlivé membránová řešení pro chemické látky

Doporučená konfigurace pro DNA Palleting:

DNA Palleting

Pro proces sušení DNA palet je vhodná membránová vývěva s průtokem 35 l/min a  bezolejové vakuum až 9 torr (12 mbar). Doporučujeme tyto modely:

  • Model 2044 DryFast® je dvoustupňová chemická membránová vývěva s max. vakuovým tlakem 9 torr (12mbar) a průtokem 35 lpm @ 60 Hz. Vývěva má dvě hlavy PTFE, ventily PEEK a povrch navlhčený fluoroplasty, které způsobují vznik ethanolu a vody během sušení pelet.
  • Model MPC 302 je dvoustupňová membránová chemická vývěva s max. vakuovým tlakem  až 5 mbar (3,8 torr) a průtokem 52 lpm při 60 Hz. Vývěva má dvě hlavy PTFE, ventily PEEK a povrch navlhčený fluoroplasty, které způsobují vznik ethanolu a vody během sušení pelet.

Příprava oligonukleotidů

Pro čištění a přípravu oligonukleotidů (RNA), biochemikálií a organické sušení vzorků se běžně používají rotační lamelové vývěvy. Pro tyto aplikace lze použít inovativní chemicky odolné membránové vývěvy.

Sušení vzorků pomocí membránových vývěv je rychlejší, protože tato vakuová zařízení dosahují průtoku 35 l/min a max. vakua do 2 torr (2,7 mbar). Stejně jako u olejem utěsněné rotační vývěvy musí být i membránová vývěva spárovaná se studenou pastí minimálně -50 °C.

Membránová vývěva eliminuje výměnu oleje, časté opravy a nadbytečný olej. Membránové vývěvy jsou odolné vůči agresivními chemikáliím jako je TFA, HCL, kyselina mravenčí a kyselina octová.

  • Model 2042 DryFast® Ultra je dvoustupňová chemická membránová vývěva s max. vakuem 2 torr (2,7 mbar) a průtokem 35 lpm (sjednotit na l/min ??) @ 60 Hz. Vývěva má dvě hlavy PTFE, perfluorelastomerové ventily a fluoroplasticky smáčený povrch, díky němuž je vhodná pro agresivní chemické výpary, které se vyskytují během přípravy oligonukleotidů a sušení organických vzorků.
  • Model MPC 601 T je třístupňová chemická membránová vývěva s max. vakuem 2 mbar (1,5 torr) a průtokem 81 lpm při 60 Hz. Vývěva má čtyři PTFE hlavy, ventily PEEK a zvlhčený fluoroplastový povrch, díky němuž je vhodná pro agresivní chemické výpary, které se vyskytují během přípravy oligonukleotidů a sušení organických vzorků.

Aby se zabránilo zaplavení vývěvy a ochránila se kvalita vzduchu, je doporučeno zachytávat páry rozpouštědel pomocí chladící pasti. Uvedené modely vývěv jsou vhodné pro většinu odstředivých koncentrátorů včetně Thermo Speedvac® a Labconco Centrivap®.

Vyberte si vývěvu podle laboratorní aplikace:

Laboratorní aplikace Počet vzorků Chlazení Model
DNA Pelleting <1 ml, až 24 zkumavek ≥1 ml, ≥ 24 zkumavek  Chladicí past je volitelná DryFast® 2044, DryFast® 2054
Příprava oligonukleotidů 2-4 ml, až 60 zkumavek ≥4 ml, ≥ 60 zkumavek -55 ° C – Chladicí past se doporučuje DryFast® 2042, DryFast® 2052
Biochemické / organické vzorky <5 ml, až 60 zkumavek ≥5 ml, ≥ 60 zkumavek  -55 ° C – Je vyžadována chladicí past DryFast® 2042, DryFast® 2052
Biochemické nebo velké vzorky <50 ml, až 6 zkumavek ≥50 ml, ≥ 6 zkumavek  -55 ° C – Je vyžadována chladicí past DryFast® 2042, DryFast® 2052

Cenu vývěv můžete poptat u VAKUUM BOHEMIA na emailu info@vakuum-bohemia.cz.