Montážní linka automobilů je z velké části automatizovaná a robotizovaná. Tlak a podtlak se používají jako hnací síla pro pneumatické roboty, dopravníky, uchopovače a jinou manipulační techniku. Vakuum se používá se  pro procesní aplikace jako je například vakuové pokovování, vakuové sušení a odmašťování ve vakuu, suché otryskávání, nebo vstřikování plastů a termoplastů pod vakuem při výrobě plastových dílů.

Praní, mytí a vakuové sušení automobilových dílů

Kovové nebo gumové díly, které se používají v automobilovém průmyslu musí být naprosto čisté a bez oleje. K tomuto účelu je nutné díly důkladně umýt a zbavit nečistot, aby nedošlo k jejich korozi. Při sušení vakuem je možné zcela vysušit obtížně dostupná místa, jako jsou skryté prostory, slepé otvory a úzká místa.  Za zvýšené teploty vývěva vytvoří vakuum, a když tlak klesne pod bod varu kapaliny, kapalina se odpaří a díly se vysuší. Kombinace vakuového sušení a vysoké teploty je energeticky efektivní.

Vakuové pokovování a metalizace plastů

Vakuové pokovování je proces, který umožňuje vytvořit vrstvu kovu na jiný kovový materiál nebo plast. Vakuum a potřebná teplota umožňuje kondenzaci kovových par a vytvoření vrstvy. Konečným výsledkem je vrstva kovu, která se může pohybovat v tloušťce od jednoho atomu až po několik milimetrů.

Pneumatické dopravníky a roboti

Pneumatické dopravníky a roboti urychlují výrobní procesy. Pro jejich pohyb je třeba vytvořit podtlak a přetlak. Ty vytváří vakuové technologie, jako jsou bezolejové kompresory a vývěvy.

Lakování karoserií

Pneumatické rozprašovače nanášejí nátěry a jiné postřiky na vozidla. Bezolejové kompresory dodávají tlak pro rozprašovače pro lakovací stroje.

Další procesy, při kterých se využívá vakuum

  • Vakuové sušení
  • Vakuové tvarování
  • Testování netěsností
  • Vakuová upínací technika