Princip je jednoduchý – gely se zahřívají na základní desce, zatímco se pomocí vakua odstraňuje vlhkost zespodu, aby se gel rovnoměrně vysušil. Ke gelové sušičce stačí připojit vakuové potrubí a jednotku zapnout. Zachycená tekutina se hromadí v kolektoru. Páry jsou zachyceny v opakovaně použitelném médiu, což eliminuje znečištění laboratorního vzduchu.

Vývěvy pro sušení elektroforetických gelů

Výhody řešení:

  • Rychlé odpařování
  • Nízká údržba – žádné výměny oleje
  • Spolehlivé membránové řešení pro chemické látky

Sušení sekvenačních gelů „bez prasklin“ vyžaduje stálé vakuum na 28 palců Hg (65 mbar). Pro použití je zapotřebí chemicky odolná bezolejová vývěva s průtokem minimálně 35 l/min. K zachycení kondenzátu je potřeba lapač kapalin nebo sběrná nádoba. Zachycené páry je třeba shromažďovat tak, aby se nedostaly do membránové vývěvy.  2 litrová filtrační baňka může být použita jako lapač kapaliny.

Model 2014 DryFast® je jednostupňová chemická membránová vývěva s průtokem 35 l/min při 60 Hz a vakuem až 28,3 palce Hg (53 mbar). Vývěva má jednu PTFE hlavu, perfluorelastomerové ventily a fluoroplastický smáčený povrch, díky kterému je vhodná pro sušení gelů pro elektroforézu.

Model MPC 302 E je jednostupňová chemická membránová vývěva s průtokem 58 l/min při 50 Hz a vakuem do 40 mbar (28,7 v Hg). Robustní, bezúdržbové čerpadlo bez oleje má jednu hlavu PTFE, ventily PEEK a zvlhčený fluoroplastový povrch. Díky tomu je vhodná pro sušení gelů pro elektroforézu.

V laboratořích pro biologické výzkumy se kombinují gelové sušičky s vakuovými koncentrátory, přičemž koncentrátor potřebuje hlubší vakuum pro odpaření rozpouštědel.

Pro malé laboratoře lze však využít jednu chemicky odolnou membránovou vývěvu, která slouží k obsluze obou vakuových zařízení. 

Pokud používáte koncentrátor, uzavřete ventil na gelové sušičce. K odvodu tepla je nutný lapač tekutin a páry, které se odpařují z gelové sušičky a kondenzují v hadičce.

Při přípravě oligonukleotidů a biochemickém / organickém sušení vzorků doporučujeme aplikovat chladicí pasti.

Cenu vývěv můžete poptat u VAKUUM BOHEMIA na emailu info@vakuum-bohemia.cz.