Tiskařské stroje využívají vakuum a přetlak pro manipulaci s papírem. V podavači papíru, oddělovači archů i v dopravnících papíru. Vakuum je také přítomno v procesech v předtiskové fázi včetně přípravy zobrazení, snímání, nebo kopírování. V potiskové fázi se využívá vakuum při skládání, řezání, vázání a dopravu odpadního papíru.

Vakuum v předtiskové přípravě

Vakuum je tiskových procesech vyžadováno převážně pro manipulaci a dopravu. V oblasti před tiskem se tlaková energie využívá pro skenování, expozici a kopírování tiskových desek. Existuje také mnoho aplikací, kde je zapotřebí i přetlak, například pro vedení desek nebo fólií v automatických systémech.

Podtlaková manipulace

Tiskařské stroje využívají vakuum a přetlak pro manipulaci s papírem. U klasických listových ofsetových lisů je vždy potřeba podtlak a přetlak pro manipulaci s papírem – na podavači se oddělí listy, jednotlivé listy se přidají k různým barevným agregátům nebo se vedou listy přes stroj. Všechny tyto aplikace vyžadují různé množství vzduchu při různých tlacích.

Vakuum v tiskařském stroji

V ofsetových tiskařských strojích je vždy potřeba podtlak a přetlak pro manipulaci s papírem. Podavače používají podtlak pro úchop a přetlak pro oddělení listů při přesunu listů ze zásobníku do dalších strojů.

Přeprava fólií a tiskových desek

Podtlak se využívá během výroby papíru jako suroviny a při výrobě rolí papíru. Vývěvy se používají také při přípravě snímků, fólií a tiskových desek. Přetlak se používá pro oddělování listů nebo automatických podávacích strojích.

Vakuum v post-tiskové fázi

V post-tiskové fázi existuje řada aplikací, kde se dá využít vakuová energie. Přetlak a podtlak se používá v řezacích strojích, ohýbacích strojích, strojích pro sešívání a vázání.  Dmychadla s bočními kanály jsou řešením pro skládací a řezací stroje,  stroje pro srovnávání a navázání knih. Radiální dmychadla jsou vhodná pro odstraňování odpadního papíru.

Vakuové technologie v tiskařském průmyslu a polygrafii: