Vakuové technologie se využívají v širokém spektru chemických výrobních procesů. Pro čerpání výbušných plynů nebo instalace v prostředí s nebezpečím výbuchu se používají speciálně upravené vývěvy v provedení ATEX. Pro čerpání korozivních nebo agresivních plynů se používají vývěvy ve speciálním provedení.

Dodávka stlačeného čistého vzduchu pro chemické procesy

V chemických procesech se běžně pracuje s toxickými, žíravými a nestabilními produkty. Aby nedocházelo k neočekávaným reakcím a výbuchům, musí se do systému přivádět pouze čistý vzduch bez jakýchkoliv jiných látek. To zajištují výkonné vakuové technologie.

Výroba plastů

Pro zvýšení homogenity plastů, eliminaci otřepů a zvýšení rychlosti plnění se forma před vstřikem plastu vakuuje. Fólie a tenké plasty se zahřátím dají formovat. Vakuum se používá pro zformování měkkého plastu do formy. Plast si po ztvrdnutí tento tvar trvale uchová. Většina moderních odlévacích strojů je vybavena vývěvou.

Recyklace plastů

Při recyklaci plastů se používají vakuové technologie pro odstranění plynů, bublin a vlhkosti v roztavených plastech. Materiál zpracovaný pod vakuem je homogennější a má lepší vlastnosti. Vytažený horký materiál se následně chladí, nebo vysouší například za použití dmychadel s bočním kanálem.

Výroba sklolaminátu a kompozitních materiálů

Pro zvýšení integrity se materiály a produkty suší ve vakuových pytlích. Z nich se pomocí vývěvy evakuuje vzduch.

Regenerace rozpouštědel

Při výrobě některých chemických látek je potřeba nejprve destilovat látky, které v sobě obsahují páry organických rozpouštědel. K oddělení těchto rozpouštědel se používá vakuová frakční destilace. Odsátá rozpouštědla se mohou oddělit v kondenzátoru, nebo dále zpracovat. Používané vývěvy jsou odolné vůči široké škále rozpouštědel a kyselin. Zpravidla se používají vývěvy určené pro čerpání výbušných plynů v provedení ATEX.

Vakuové sušení

Některé materiály je nutné zbavit vodní vlhkosti nebo vlhkosti z rozpouštědel. K odstranění vlhkosti se používají sušičky se zvýšenou teplotou a sníženým tlakem. Zpracování produktu při takto nízkých teplotách snižuje znehodnocení materiálu. Navíc je tento typ sušení energeticky optimálnější než konvenční sušení.

Vakuové sušící komory se používají pro sušení velmi citlivých látek a v případech, kdy je nezbytné zaručit vynikající zbytkové sušení. Obvykle vyžadují velmi dobré konečné vakuum v závislosti na stupni sušení, maximální přijatelné teplotě a použitých rozpouštědlech. Při určitých procesních parametrech existují velká množství par, se kterými lze manipulovat pouze s čerpadlovými systémy s dostatečně velkým objemovým průtokem.

Vakuová destilace

Pro vakuovou destilaci, filtraci odpadních olejů a separaci vzácných, korozivních, nebo výbušných plynů se používají šroubové vývěvy.