Vakuová filtrace je technologie sloužící k oddělení pevného produktu od kapaliny. Separovaná směs se nalije na filtr z vhodného porézního materiálu. Částice, které jsou menší než póry, filtrem procházejí a dostávají se do filtrátu, zatímco větší částice zůstanou na povrchu filtru.

Ve výzkumu se tato metoda nejčastěji používá k izolaci vzorku z chemické syntézy, když je pevnou suspenzí. Vzorek syntézy se potom získá rychleji a pevná látka je sušší než v případě jednoduché filtrace.

 V biologii se tato metoda uplatňuje při získávání malé pevné potravy (planktonu) z vody. Příkladem jsou např. nálevníci, drobní korýši, někteří mlži a dokonce i někteří malí obratlovci.

 V laboratorních podmínkách se tato metoda běžně využívá k analýze tekutin na vodní bázi pro mikrobiologickou kontaminaci, nebo pro testování pevných látek obsažených v povrchové, zemní a pitné vodě.

Většina filtrací vyžaduje pouze minimální vakuum. Hluboké vakuum není nutné. Požadovaný průtok vývěvy je zhruba úměrný celkové povrchové ploše použitých filtrů. Filtrace vzorků s ucpávajícími částicemi může být optimalizována hlubším vakuem, ale pro včasnou filtraci bývá také vyžadována kombinace větší plochy povrchu filtru, menších vzorků a postupného použití klesajících porézních filtračních papírů.

Vývěvy pro laboratorní vakuovou filtraci

Výhody řešení:

  • Dostupný průtok splňující počet držáků filtrů
  • Řada vestavěných doplňků a materiálů
  • Modely pro tlakovou filtraci

Výhody řešení:

  • Dostupný průtok pro splnění počtu držáků filtrů
  • Konstrukce odolná vůči chemikáliím
  • Možnost regulace vakua
Filtrační
rozpouštědlo / médium
Chemické vzorkyVakuová regulacePočet filtrůModel
Vodní páry

Vzorky suspendovaných pevných látek

Analýza potravinářské kaše

Ano1-2WOB-L 2522
Ano1-4WOB-L 2534
Ano1-6WOB-L 2546
Anorozdělovač s 6-ti nálevkamiWOB-L 2567
Mírné chemické páry

Slabé kyseliny / bazické roztoky

Evironmentální vzorky

Ne1GEMINI 2050
Ano1GEMINI 2060
Mírné organické páry

Alkoholové roztoky

Extrakce na pevné bázi

Ne12019
Silné chemické výpary

Chlorovaná rozpouštědla

Silné kyseliny / báze

Řešení pro ketony

Ano1-2DryFast 2014
Ano1-6DryFast 2037
Anorozdělovač s 6-ti nálevkamiDryFast 2044

Cenu vývěv můžete poptat u VAKUUM BOHEMIA na emailu info@vakuum-bohemia.cz.