Výroba elektrické energie probíhá zejména v jaderných a uhelných elektrárnách. Elektrárny nepoužívají vakuum nejen pří výrobě energie, ale pro vedlejší procesy jako je čištění filtrů, chlazení, odplynění a testování těsnosti. Při výrobě baterií je vakuum nezbytné pro sušení laků, odplyňování suspenzí a řadě dalších výrobních procesů.

Vakuum v tepelných a jaderných elektrárnách

Elektrárny fungují odlišně v závislosti na tom, zda se jako primární energie používá voda, uhlí nebo jaderné palivo. Požadavky na spolehlivost, dlouhověkost a integraci procesů jsou v tomto odvětví obzvláště vysoké. Vakuové technologie se používají pro  evakuaci jaderných reaktorů, urychlovačů, cyklotronů a bublinkových komor.

Vakuum, přetlak, nebo podtlak se využívá v mnoha procesech. Zde jsou některé z nich.

Transport vzduchu a toxických plynů

Systémy stlačeného vzduchu používané při výrobě a dodávce energie musí splňovat nejvyšší standardy spolehlivosti, životnosti a účinnosti. Vakuová technika zajištuje přepravu vzduchu a plynů.

Přeprava popelu

Při spalování uhlí a reaktorových tyčí vznikají nebezpečné plyny a popel. Tyto nebezpečné materiály je potřeba odsát nebo přemístit. Zařízení, které umožnují tyto nebezpečné látky přepravovat mohou být bezolejové i olejové kompresory a kapalinokružné vývěvy.

Odvzdušnění kondenzátorů

Jaderné elektrárny používají fosilní paliva. Při jejich zpracování se v parních kondenzátorech uvolňují plyny, které je potřeba odsát, nebo udržet tlak. K tomuto účelu se používá speciální vakuová technika. Konkrétně vodokružné vývěvy, speciální ventilátory a parní ejektory.

Čištění filtrů pevných částic

Bloky tepelných elektráren jsou vybaveny filtry pevných částic, kde se ukládá popel, saze a karbonové usazeniny. Během jejich provozu je vyžadována jejich údržba a čistění. To se provádí pomocí vysokého tlaku, které zajišťují speciální vakuové technologie.