Stlačený vzduch se používá ve sklářském průmyslu pro tvarování polotovarů ve výrobních strojích. Síť stlačeného vzduchu je potřebná pro ovládání různých přenosových zařízení, výrobu dutého skla a pro obecné dodávky stlačeného vzduchu továrně. Spolehlivost a kvalita všech jednotek a komponent je nejvyšší prioritou, protože ztráty v produkci vedou k extrémně vysokým návazným nákladům. 

Odsávání výparů ze sklářské pece

Vývěvy se používají k odsání skleněných vzduchu z forem před nalití skla. To snižuje množství vzduchových bublinek na minimum a umožňuje výrobu perfektního skla. Sklo je velmi náchylné na poškrábání. Manipulace vakuem umožňuje manipulaci s velkými a těžkými deskami bez dotyku tvrdých dílů a tím nedochází k jejich poškrábání. Vakuum slouží pro zhutnění prefabrikovaných výrobků.

Výroba keramiky

Vakuum se používá pro zhutnění prefabrikovaných produktů jako jsou cihly, střešní tašky a další produkty, které musí být bez bublin. Během vypalování se keramika zahřeje a zvětší objem. Následně může poškodit nebo zničit celý výrobek. Menší póry mohou být místem, kam časem pronikne voda. V zimě zmrzne a způsobí rychlou degradaci materiálu. Během výroby se jíl na výrobu cihel vloží do extrudéru, který zbaví jíl vzduchových bublin.

Výroba žárovkových a zářivkových trubek

Olejové rotační vývěvy se používají k evakuaci skleněných forem. To zajišťuje kvalitu výrobku z hlediska zvýšení počtu jednotek. U větších objemů se používají vakuové čerpací stanice. Tyto dvoustupňové systémy se skládají z vakuových čerpadel Rootsových  a rotačních vývěv. Dvojstupňové systémy se používají pro výrobu žárovkových a zářivkových trubek.

Vakuové tavení

V hutnictví je šroubová vývěva klíčovým prvkem vakuové pece. Její funkcí je odsání vzduchu z vakuové komory a vytvoření základní podmínky pro vakuové tavení. Šroubové vývěvy s velkým průtokem jsou ideálním řešením pro velké hutě.