Vakuové systémy, také známé jako hybridní vývěvy, mají obě vývěvy (rotační lopatková a membránová) společně v jedné sestavě. Membránová vývěva zde udržuje tlak a rotační olejová vývěva samotný proces.

Provozní náklady jsou sníženy na minimum, protože je potřeba méně náhradního oleje a méně času, který se ztrácí při jeho výměně. Maximální úroveň vakua a objem u hybridních vývěv je podobný jako u rotačních vývěv. Protože je membránová vývěva začleněna do konstrukce, jsou tato zařízení vhodnější pro manipulaci s kyselinami a rozpouštědly než rotační vývěvy.

Hybridní vývěvy kombinují atributy rotačních lamelových a membránových vývěv. Tyto systémy jsou zvláště vhodné pro aplikace, které vyžadují mnoho „jemného vakua“ (10–3 Torr) rotační olejové vývěvy.

Lyofilizátory jsou typickou aplikací. U hybridní vývěvy udržuje membránová vývěva olej a rotační vývěva vakuum. Toto řešení snižují kondenzaci par a podstatně snižují spotřebu oleje.

Hybridní vývěvy se doporučují pro lyofilizační žíravé nebo těkavé vzorky, protože mohou být použity s kyselými materiály a materiály, které obsahují tvrdé chemikálie, jako je TFA, acetonitril, nebo kyselina dusičná.

Cenu vývěv můžete poptat u VAKUUM BOHEMIA na emailu info@vakuum-bohemia.cz.