V průběhu mnoha let se tyto vývěvy osvědčily jako robustní a spolehlivé generátory vakua v chemických procesech. Provozní tekutina v kompresní komoře nepřetržitě odvádí teplo, takže vývěva pracuje téměř izotermicky. To znamená, že se procesní plyn nezahřívá do značné míry a vývěva pracuje při relativně nízkých teplotách. Tím se významně snižuje riziko nežádoucích reakcí nebo výbuchu. Nízké provozní teploty také usnadňují kondenzaci par a plynů, což zvyšuje nominální čerpací rychlost vývěvy.

Kapalina, plyn nebo vzduch vstupuje sacím otvorem do statoru, kde je uzavřen mezi lopatkami oběžného kola. Otáčením oběžného kola se objem plynu mezi lopatkami zvyšuje a dochází k tvorbě vakua. S přechodem k výfuku objem plynu klesá a dochází ke kompresi. Komprese pokračuje až do okamžiku, kdy plyn odchází výstupním otvorem z vývěvy.

Vodokružné vývěvy nejsou příliš citlivé na průchod kapalin, malých pevných částic nebo páry. Jejich izotermická komprese je ideální pro výbušné a na teplo citlivé výrobky, což zajišťuje vysokou úroveň bezpečí. 

 

 

V potravinářském průmyslu se tyto vývěvy nejčastěji používají v lihovarech, cukrovarech i v různých zemědělských strojích. V dřevozpracujících závodech se aplikují do strojů pro odstraňování vody z buničiny během zpracování papíru. Velké uplatnění najdou v ropných rafineriích, elektrárnách a dolech, kde jsou běžně používány pro vakuovou filtraci, odsávání vlhkosti, regeneraci minerálů a jako zdroje tlaku pro pneumatickou dopravu, nebo manipulaci s popelem. 

S maximálním průtokem 30 000 m³/h vám tyto výkonné vývěvy umožňují snižovat a zvyšovat tlak. Doporučujeme však věnovat pozornost tlaku nasycených par kapalného prstence. Minimální tlak vývěvy nesmí být nižší než saturační tlak kapalinového prstence, jinak se kapalný prsten může odpařit. A to zhorší vzduchotěsnost.

Vodokružné vývěvy lze použít pro tyto procesy:

 • vakuové vyplňování kontejnerů
 • autoklávy pro textilní sterilizace
 • cyklická výroba chemikálií
 • čerpání agresivních látek
 • čerpání výbušných plynů a výparů
 • dehydratace
 • destilace mastných kyselin
 • dojící zařízení
 • filtrace minerálních kalů
 • frakční destilace
 • chemické reaktory
 • laboratorní odpařování a odpařovací procesy
 • odplyňování suspenzí
 • odsávání a rekuperace plynů
 • odsávání kalů
 • odsávání kondenzátů
 • odsávání vlhkého vzduchu
 • odsávání vody a nečistot
 • odsávání vzdušniny
 • odsíření
 • odvětrávání keramických materiálů a extrudérů
 • parní sterilizace
 • plnění lahví
 • plnící linky
 • podtlakové transportní systémy
 • pokládková mechanizace
 • provzdušňování vody
 • sanace půdy
 • sterilizace zdravotnických nástrojů
 • systémy pro zpětné získávání par
 • testování motorů a karburátorů
 • vakuová konzervace
 • vakuové balení
 • vakuové centrální systémy
 • vakuové čerpání pryskyřice
 • vakuové chlazení
 • vakuové sušení
 • vakuové sušičky
 • vakuové toalety
 • vakuové tvarování termoplastů
 • vakuové upínání
 • vakuové vaření
 • vakuové výparníky
 • vakuové vyplňování
 • vakuové vyplňování tekutin
 • vakuové vytvrzování omítky
 • vakuový přenos kapalin
 • výroba buničiny a papíru
 • výroba sušeného mléka
 • vytlačování cihel
 • zhutnění prefabrikovaných produktů
 • zpracování mléka
 • sušení dřeva
 • sušení laků
 • sušení maziv
 • sušení vaječných výrobků
 • těžba ropy a plynu
 • vakuová destilace mořské vody
 • vakuová filtrace
 • vakuová filtrace odpadních vod
 • vakuová impregnace

Cenu vývěv můžete poptat u VAKUUM BOHEMIA na emailu info@vakuum-bohemia.cz.