Rotační olejové vývěvy dosahují hlubokých maximálních úrovní vakua a mají vysokou objemovou kapacitu. Díky tomu jsou dobrou volbou pro aplikace při sušení mrazem. Fungují obzvláště dobře pro vodné vzorky a rozpouštědla s vysokým bodem varu, jejichž páry mohou být snadno zachyceny dříve, než se dostanou k vývěvě.

V laboratořích se používají spíše pro podpůrné procesy, aby se vakuum nekontaminovalo olejovými výpary.

Rotační olejové vývěvy jsou malé kompaktní přístroje, které mohou dosáhnout úrovně hrubého vakua. Jsou zvláště účinné pro vodné vzorky a vysoce vroucí rozpouštědla. Páry mohou být zachyceny ještě předtím, než se dostanou do kontaktu s vývěvou.

Rotační vývěvy vyžadují olej pro svůj provoz. Přítomnost oleje zajišťuje perfektní vzduchotěsnost, konstantní a efektivní mazání pohyblivých částí a vynikající odvod tepla pro chlazení vývěvy.

K zajištění účinného provozu vývěvy by však měla být zajištěna pravidelná údržba. Jednou z nevýhod je nutnost pravidelné výměny oleje, aby se snížilo riziko opotřebení. Doporučuje se jej měnit každých 3 000 hodin používání.

Cenu vývěv můžete poptat u VAKUUM BOHEMIA na emailu info@vakuum-bohemia.cz.