Vývěvy pro laboratorní vakuové sušení:

Mezi výhody těchto řešení patří:

  • Rychlé sušení vzorků
  • Bezolejový provoz, žádné výměny oleje
  • Kompaktnost, lehkost a mobilita

Hledáte jiné řešení? Vyberte si.

Doporučená kombinace pro laboratorní vakuové sušení, zahřívání a sterilizaci:

Vakuové pece se běžně používají pro sušení vzorků, kde je potřeba vzorek sušit při nejnižší možné teplotě, aby nedošlo k jeho znehodnocení. Kromě sušení vzorků se vakuové pece uplatňují pro aplikace, jako je vytvrzování epoxidů, vypalování, odplyňování kapalin, stanovení vlhkosti, testy stárnutí a tepelné zpracování. 

Výběr vývěvy závisí na objemu pece, množství chemických par odcházejících z pece a hladině potřebného vakua.

Pro mnoho postupů, používajících vakuové pece, bezolejové, standardní clony, pístové vakuové čerpadlo Wob-l® nebo membránové vakuové čerpadlo s chemickou spotřebou, nabízejí dostatečnou hladinu vakua. Jde o kompaktní, lehké a přenosné vývěvy. Protože vývěvy neobsahují olej, nedochází k žádnému znečištění vzorků, k žádným výfukům kouře, žádným únikům oleje a ani k žádné výměně oleje.

Před vývěvou je obvykle umístěn lapač kapalin, aby se zabránilo vtažení kondenzátu do vakuového potrubí. Pro vysoké teploty se doporučuje doplňkový přívod studené vody.

  • Modely 2561, 2581 – tyto standardní pístové vývěvy Wob-l běžně mají velký výkon při malé velikosti a odstraňují vlhkost ze vzorků, i při zatížení parou s 99% podílem vody. Vývěvy obsahují na vstupu lapač kapalin, řadiče vakua a vakuometr. Oba modely dosahují úrovně vakua 29,8 palce Hg (6,7 mbar / 5 torr). Model 2561 má průtok až 65 lpm @ 60 Hz a model 2581 100 lpm @ 60 Hz.
  • Modely 2042, 2047 DryFast jsou dvoustupňové bezolejové chemické membránové vývěvy s dvěma PTFE hlavami, ventily z perfluorelastomerů a povrchem zvlhčeným fluoroplasty, díky němuž jsou vhodné pro aplikace, kde vznikají agresivní chemické výpary. Model 2042 dosahuje nejvyšší úrovně vakua 29,85 palců Hg (1,5 mbar / 2 torr) a model 2047 28,5 v Hg (47 mbar / 35 torr).
  • Modely MPC 301 Z, 302 Z, 601 T a 901 Z jsou bezolejové chemické membránové vývěvy, které obsahují dvě bezolejové PTFE hlavy, ventily PEEK a fluoroplastický smáčený povrch pro manipulaci s agresivními chemickými výpary. Dvoustupňové modely MPC 301 Z a MPC 901 mohou dosáhnout maximálního vakuového tlaku až 8 mbar (6 torr nebo 29,7 in. Hg), model MPC 302 Z 5 mbar (3,8 torr nebo 29,8 in. Hg) a model MPC 601 T až 2 mbar (1,5 torr nebo 29,9 in. Hg). K dispozici jsou s volitelnými regulátory vakua a záchytnými body.

Cenu vývěv můžete poptat u VAKUUM BOHEMIA na emailu info@vakuum-bohemia.cz.