Vývěvy pro sušení v hlubokém vakuu

Výhody řešení:

  • Vysoké vakuum
  • Vysoký průtok
  • Olejové i bezolejové řešení

Hledáte jiné řešení? Vyberte si.

Některé aplikace pro vakuové pece (např. sušení vzorků, vypalování, vytvrzování) vyžadují max. vakuum pod 0,1 torr (0,13 mbar). V těchto situacích je klíčovým faktorem při výběru vývěvy max. dosažitelná úroveň vakua.

Bezolejový vakuový systém ChemStar® Dry (2070, 2071) je řešení, které kombinuje posilovací vývěvu s patentovanou technologií PTFE membrány. Ta dosahuje čerpací rychlosti 150 l/min ve většině odpařovacích procesů a to v pracovním rozsahu 2,0 až 0,1 mbar a maximálním tlaku 10-2 mbar.

Doporučená kombinace pro sušení v hlubokém vakuu:

Rotační olejové vývěvy CRVpro 4, 6, 8. s přímým pohonem jsou navrženy tak, aby splňovaly tyto vlastnosti: spolehlivost, stabilní provoz a dlouhá životnost při správné údržbě. Vývěvy jsou v chladu, díky zlepšenému průtoku vzduchu, který je o 10 °C chladnější, výkonnější než standardní vývěvy s přímým pohonem. Nižší teplota vede ke snížené chemické aktivitě a tím zpomaluje spotřebu oleje. Vývěvy CRVpro jsou k dispozici v několika velikostech, aby odpovídaly objemu vakuové pece. Tyto robustní vývěvy mohou dosáhnout maximálního tlaku vakua 5×10-4 mbar (4×10-4 torr).

Vývěvy s pásovým pohonem DuoSeal® (1400, 1405, 1402) jsou známé pro svou dlouhou životnost a robustnost. Chemické reakce, které ovlivňují olejové vývěvy, jsou redukovány nízkou provozní teplotou vývěvy, pomalou rotací, sníženým třením a velkou kapacitou oleje. 

Při čerpání chemických par doporučujeme použít in-line chladič.

Cenu vývěv můžete poptat u VAKUUM BOHEMIA na emailu info@vakuum-bohemia.cz.