bohemia

Inovace a trendy v průmyslovém vakuu

V dnešním rychle se vyvíjejícím průmyslovém světě hraje vakuum klíčovou roli v mnoha odvětvích, od automobilového průmyslu až po farmaceutický sektor. Vakuové technologie se neustále vyvíjejí, přinášejí inovace a zlepšují efektivitu a výkonnost průmyslových procesů. V tomto článku se zaměříme na nejnovější trendy a inovace v průmyslovém vakuu, které formují současný i budoucí průmysl.

Vakuová technologie je základem pro řadu průmyslových aplikací. Od základních procesů, jako je vakuové balení potravin, po složitější aplikace, jako je vakuové lití kovů nebo výroba polovodičů, vakuum se stalo nezbytným nástrojem pro moderní výrobu. S rostoucím důrazem na udržitelnost, energetickou účinnost a inovace se vakuové technologie neustále vyvíjejí, aby vyhověly těmto požadavkům.

V následujících částech tohoto článku prozkoumáme, jak se vakuové technologie vyvíjely v průběhu času, jaké jsou současné trendy a inovace a jaký dopad mají na různá průmyslová odvětví.

(více…)

Atlas Copco s certifikátem TÜV Rheinland, VAKUUM BOHEMIA

Atlas Copco se stal prvním výrobcem, jehož vývěvy byly testovány TÜV Rheinland na přítomnost olejových stop. Kontrola byla provedena v souladu s normou ISO 8573.

V říjnu 2018 byly měřeny a certifikovány tři typy bezolejových vývěv Atlas Copco:

iso0
(více…)

Ovládejte a monitorujte své vývěvy s novou aplikací od Atlas Copco

Ovládejte a monitorujte své vývěvy s novou aplikací od Atlas Copco
Inženýři společnosti Atlas Copco vyvinuli aplikaci, která umožňuje ovládat a monitorovat vývěvy v reálném čase pomocí chytrého telefonu. Vývěvy lze volitelně uvádět do provozu zadáním menšího počtu nastavených hodnot.  V České republice a na Slovensku vám s instalací vývěvy i nainstalováním aplikace poradí společnost VAKUUM BOHEMIA, která dodává vývěvy Atlas Copco na Český trh.
(více…)

Výběr vývěvy pro lékařské laboratoře

 V laboratoři se používají dva typy vakuových procesů: vakuová filtrace a vakuové sušení.

Vakuová filtrace se používá při lékařském ošetření, vědeckém výzkumu a dalších experimentech, takže obecně nejsou vhodné vývěvy s velkým objemem, s vysokou hlučností a s vysokou spotřebou energie. Nejčastěji se používají mikro vývěvy a mini vývěvy.

Vakuové sušení je použití nízkotlaké kapalné redukční teploty bodu varu, při pokojové teplotě, která může být odpařením varu, takže vzorek na vodu nebo rozpouštědla a jiné látky, aby bylo dosaženo koncentrace vzorku nebo krystalizační metody.

V laboratoři se vakuová vývěva obvykle používá spolu s řadou nástrojů, jako je vakuový filtr, nástroj pro extrakci odpadní kapaliny, rotační odparka, vakuová sušárna, lyofilizační zařízení a další zařízení.

V laboratoři je tento druh vývěv nejpoužívanější a nejdůležitější bezolejový pístový typ (většinou se používá pro mikrobiální testování) a korozně odolný membránový typ, který se používá v chemických laboratořích.  Jsou důležité pro rotační odpařovače, vakuové sušárny, nebo odstředivé koncentrátory.

Olejová rotační vývěva potřebuje k dosažení ideálního vakua podporu jiných materiálů (jako je voda a olej). Z těchto důvodů se používá pro vakuové sušičky, rukavicové boxy a další podpůrné použití.

(více…)

Co jsou vývěvy?

Vývěva je zařízení, které odebírá vzduch nebo plyn z nádrže za účelem vytvoření částečného nebo úplného vakua v daném systému. Vzduch je nasáván postupným snižováním tlaku v uzavřeném prostoru. Nasávané plynné molekuly jsou poté uvolňovány do okolního vzduchu nebo jiné nádrže.

Historicky byla většina vakuových zařízení používaných v laboratořích olejotěsná rotační lamelové vývěvy. Mezi nejznámější technologie patří modely s řemenovým přímým pohonem. V těchto vývěvách olej používá používá k mazání a utěsnění. Díky olejovému těsnění mohou tyto vývěvy dosáhnout vakuového tlaku 10–3 Torr , což je podstatně hlubší vakuum než většina suchoběžných laboratorních vývěv, které obvykle nedosahují 10–1 Torr. Pro lyofilizátory, aplikace molekulární destilace a Schlenkovy linky je však potřeba vakuové úrovně 10–3 Torr.
(více…)